Posty autora

Lwowiada (albo: Ukraina się westernizuje)

I stało się – Ukraina się westernizuje. Chociaż zaczęło się jak zwykle – Medyka tętniła pograniczną przedsiębiorczością – ziemię przykryły brezenty z usypanymi górami letniej odzieży, na płotach parkingowych porozwieszano sukienki i garnitury...

Popsa – Eastern Europe’s sexiest music genre

In the Ukrainian night clubs, Russian buses and Belarusian shopping malls you can hear lively rhythm of popsa, Eastern Europe’s most popular music genre (usually songs are in Russian, more seldom in Ukrainian or Belarusian). Every second popsa hit is accompanied with...

Baku – the unchained city

As for South Caucasus Baku is real megalopolis with the population of three million people which is more than Tbilisi and Erevan together. Walking along the streets you can see white Lexus vehicles, hotels’ offer starts from three stars. Lonely Planet has recognized...

The best Russian movies of XXI century

Nowadays post-Soviet naturalism is a dominant tendency in Russian movie industry. New generation of directors is not afraid to deal with topics concerning old scores, moral devastation after the years of totalitarian system, picturing current political...

Geopolityka Chin: transformacja chińskiego smoka

Popularny ekspert od geopolityki mec. Jacek Bartosiak kreśląc rozkład sił na mapie świata w początkach XXI wieku podkreśla znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma pomóc Chinom w detronizacji USA z pozycji światowego hegemona....

Iran: The Double Life of Cinemaholic

Walking along the Enqelab street in Teheran I found occasionally an oldschool video store. It struck me that there is probably no other country where renting movies is as risky as in Iran (ok, maybe North Korea). I came inside expecting to meet the madcap...

Pin It on Pinterest